Duurzaamheid: Van Swaay

september 2, 2022by Frits Hogewoning

Duurzaamheid: Van Swaay

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, zelfs zo dat het een trend is geworden. Steeds meer bedrijven en klanten zien het belang in van duurzaamheid. Driekwart van de consumenten vindt dat bedrijven positief moeten bijdragen aan maatschappij, milieu en het welzijn van mensen. Hierbij spelen veel dingen een rol als eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden van mensen. Bij van Swaay nemen we dit ter harte en staan we volledig achter het duurzaamheidsbeleid door energieneutraal te bouwen.

Van Swaay staat voor verantwoord, duurzaam bouwen. Voor u en onze toekomst. Onze ambitie is om te voldoen aan alle eisen van duurzaamheid en met alle aandacht voor natuur en milieu. Hierin spelen een logistieke planning, oog voor duurzame details en verantwoord materiaalgebruik een grote rol.

Om tastbaar te maken dat we duurzaam ondernemen hebben wij als bedrijf gekozen voor het gebruik van groene stroom en waar mogelijk ook energiezuinige materialen, apparatuur en verlichting. Daarmee stimuleren we ook ons personeel om nog duurzamer te gaan leven.

Daarnaast is van Swaay lid van de Duurzame Aanbieder en actief in de regio Food Valley voor het treffen van energiezuinige maatregelen. Hierbij kun je voornamelijk denken aan isolerende maatregelen zoals die van dak, gevels, vloeren en HR++ isolatieglas. Maar ook door het gebruik van hout met FSC® keurmerk.

Inmiddels hebben we door diverse samenwerkingsverbanden al diverse projecten in de regio Food Valley geraliseerd.

Van maatwerk tot grootschalige renovatieprojecten, denk aan appartementencomplexen en universiteitsgebouwen. Wij zijn van alle markten thuis en trots op de staat van dienst wat betreft duurzaamheid binnen Food Valley!