Van Swaay Projectontwikkeling

Van Swaay Projectontwikkeling
Stabiele betrouwbare partner

Wij zijn een partij die als een stabiele, degelijke en betrouwbare club met lef genoemd wil worden. Bij onze projecten wordt een hoge mate van empathie voor de omgeving, verantwoord omgaan met financiële en kwalitatieve randvoorwaarden en maatschappelijk opgave. “Risico nemen is oké, maar een nuchtere kijk op rendement en risicospreiding hoort daar wel bij”. Daarbij jagen wij samenwerking met overheid, ontwerpers, financiële instellingen en collega ontwikkelaars/bouwers aan. Wij werken graag samen!
Bouwprojecten ontwikkelen is geduld oefenen. Project Mouterijnoort heeft een looptijd van ca. 20 jaar. Bellestein in Ede heeft ook haar 12,5 jaar jubileum gehaald. In Scherpenzeel gaat het project De Nieuwe Koepel straks ook de 15 jaar aantikken. De herontwikkeling van de WUR loopt ook alweer 4 jaar. Dat lijkt best lang, maar het zijn allemaal ook complexe locaties waar heel veel stakeholders betrokken zijn en vooral ook willen meedenken.

Verantwoordelijk samenwerken

Onze projecten lopen uiteen van een enkele woning tot woningbouwprojecten tot 250 woningen en appartementen. En alles wat daartussen zit. Van Swaay Projectontwikkeling ontwikkeld en realiseert zeker ook maatschappelijk vastgoed -soms met monumentaal karakter- zoals begeleid wonen, zorg- en gezondheidscentra, de herontwikkeling van De Aula van de WUR tot filmtheater.   Soms als gedelegeerd opdrachtgever maar meestal risicodragend. Verantwoordelijk vanaf initiatieffase tot en met oplevering aan de eindgebruiker.
Van Swaay Projectontwikkeling staat voor samenwerken. ‘Samenwerken’ is vaak een sleutel tot succes, ontwikkelen kun je niet alleen. Er zijn heel veel partijen bij betrekken uit tal van disciplines. Bestuurders vanuit de Overheid, eindafnemers en gebruikers, financierder’s, ontwerpers, bouwers, omwonenden, te veel om op te noemen. Wij gaan daar goed mee om, geven aandacht aan de omgeving en zoeken bij elk project de best passende partners en adviseurs bij het project. Veelal kiezen we de samenwerking met specialisten uit ons direct netwerk en regio, net zoals wij vaak vanuit ons netwerk bij locaties betrokken worden.