Strategie en visie

Strategie en visie

De strategie van Van Swaay is erop gericht om onze onderneming in balans te laten zijn met onze omgeving: veilig, integer en duurzaam.

Vakmanschap en uitdaging

De basis van onze onderneming wordt gevormd door onze medewerkers en ons management. Voor onze medewerkers creëren we een optimale en stabiele werkomgeving waarin ze worden uitgedaagd tot persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en eigen verantwoording. Met hun vakmanschap en betrokkenheid vormen onze vaste medewerkers en geselecteerde onderaannemers het fundament van een vruchtbare samenwerking.

Maatschappelijk betrokken

Van Swaay ziet maatschappelijke verantwoordelijkheid als een vanzelfsprekendheid. Zowel in onze projecten als in onze organisatie kenmerken innovatie, een open en integere stijl van zaken doen, klantvriendelijkheid en duurzaam ondernemen onze dagelijkse bedrijfsvoering. Wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties.

Onderscheidend

Van Swaay heeft lang en veel geïnvesteerd in de organisatie en werkwijze. Wij onderscheiden ons door een klantgerichte manier van werken, gebaseerd op korte lijnen, heldere offertes, duidelijke afspraken, wederzijds vertrouwen en respect: zo willen wij graag met onze opdrachtgevers omgaan. Wij bieden toon- aangevende, integrale en duurzame oplossingen voor alle uiteenlopende opdrachten binnen nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Visie op bouwen

Onze visie op bouwen is gebaseerd op de volgende principes:

  • zowel onze kleinschalige projecten als grote complexe projecten worden gekenmerkt door de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, namelijk het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in het bouwproces;
  • het stimuleren van creativiteit en innovatie door vroegtijdige betrokkenheid in het bouwproces;
  • het voor klanten realiseren van onderscheidende bouwoplossingen binnen gestelde budgetten en deadlines, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid;
  • het aanbieden van totaaloplossingen door middel van een integrale aanpak.